گردونه ی مهرداد کافی شرکت صنعت سازان نام آور
مهرداد کافی (تصویر)

خط تولید میوه جات و سبزیجات خشک با خشک کن کابینتی

مهرداد کافی (تصویر)

خط تولید جو و گندم پوست کنده

مهرداد کافی (تصویر)

خط بسته بندی چای

مهرداد کافی (تصویر)

خط بسته بندی برنج

مهرداد کافی (تصویر)

خط آسیاب ادویه جات و بسته بندی داخل قوطی

مهرداد کافی (تصویر)

خط تولید میوه جات و سبزیجات خشک با خشک کن کانتینیوس

مهرداد کافی (تصویر)

خط آسیاب ادویه جات و بسته بندی داخل سلفون

مهرداد کافی (تصویر)

خط تولید قند شکسته و بسته بندی

مهرداد کافی (تصویر)

خط کامل تفت و وشورکن و برشته کن آجیل و خشکبار و بسته بندی داخل سلفون و قوطی

مهرداد کافی (تصویر)

خط کامل پاک کردن و بسته بندی حبوبات

مهرداد کافی (محصول)

دستگاه پولیش حبوبات

پولیش حبوباتSSN 4001 دستگاه پولیش حبوباتموارد استفاده:مخصوص پولیش انواع حبوبات قبل از بسته بندی. بیشتر ...

 |